20 خرداد 1402
0
0

نظرات مشتریان

نظرات مشتریان و کاربران

در این قسمت نظرات افرادی که از دوره های آموزشی فشن سرا استفاده نموده اند جهت جلب اعتماد بیشتر کاربران سایت فشن سرا قرار گرفته است.

نظرات ویدیویی

نظر سرکار خانم مینا عباسی

شرکت کننده دوره طراحی لباس

نظر سرکار خانم مینا عباسی

شرکت کننده دوره طراحی لباس

نظرات صوتی

نظر سرکار خانم مینا عباسی

شرکت کننده دوره طراحی لباس

نظر سرکار خانم مینا عباسی

شرکت کننده دوره طراحی لباس

نظرات مکتوب

در صورتیکه شما نیز از شرکت کنندگان دوره های فشن سرا هستید می توانید نظر خود را از قسمت تماس باما جهت قرارگیری در این بخش برای ما ارسال کنید.

سوالی در مورد دوره های آموزشی دارید؟ از ما بپرسید..
×